Vedtektene er redigert

Styret har gjort noen små endringer i vedtektene våre, blant annet endret oppsigelsestida til to måneder. Ved oppsigelse 1. april eller seinere, må det betales ut barnehageåret. Juli er betalingsfri måned.