Velkommen til Veslebrunen steinerbarnehage

Veslebrunen steinerbarnehage holder til i et koselig gammelt trehus ikke langt fra Eidsvollsbygningen. Vi er en liten barnehage med en småbarns-­ og en storbarnsavdeling. Vi har tilsammen 42 plasser (der barn under 3 år teller to plasser hver), tre pedagoger og fire assistenter i tillegg til styrer. Hagen vår har en stor sandhaug som blir akebakke om vinteren, en frodig kjøkkenhage, bålhus og en liten skog innenfor gjerdet. Vi legger vekt på å ha en fast rytme, eventyr og sanger, gode sanseopplevelser, god tid til lek og bevisste voksne som er forbilder og kaller seg stemningsarbeidere.