Styremøtereferater

Veslebrunen steinerbarnehage eies og drives av stiftelsen Øvre Romerike Steinerbarnehage Veslebrunen, org.nr 982 231 760. Eierstyret består av foreldre og ansatte og eventuelt andre med økonomisk, juridisk eller antroposofisk kompetanse. Styret har 4 planlagte møter i løpet av et år, og så kan det komme ekstraordinære saker i tillegg. Møtereferater legges ut her på hjemmesida.