Ansatte

Blåveis

Torbjørn Pedersen

Stilling: Pedagogisk leder
948 80 098
torbjorn.pedersen@steinerbarnehage.no

Torbjørn er barnehagelærer, utdannet ved Rudolf Steinerhøyskolen, og har jobbet mange år i Veslebrunen. Han er bautaen i barnehagen og pedagogisk leder på Blåveis, storbarnsavdelingen. Styremedlem i eierstyret og medlem av samarbeidsutvalget i barnehagen.

Randi-Harriet Mentveit

Stilling: Assistent
948 80 098

Randi-Harriet har vært her siden like etter at barnehagen startet opp. Hun er assistent på Blåveis i hel stilling, har studert ett år på barnehagelærerstudiet på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo ved siden av, men har tatt pause fra studiene. Hun er i ferd med å ta fagprøven nå!

Nina Elisabeth Grimdalen

Stilling: Assistent
948 80 098

Nina har jobbet mange år i steinerbarnehage og kom hit til Veslebrunen i 2016. Hun er 80 % assistent på Blåveis og utdanner seg til barnehagelærer ved Rudolf Steinerhøyskolen ved siden av. Styremedlem i eierstyret.

Løvetann

Ida Erika Grennes

Stilling: Pedagogisk leder
948 80 098

Ida Erika er utdannet barnehagelærer ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og har jobbet i barnehager og i skolen med 1. klassinger. Hun startet hos oss 1. august 2018 og er pedagogisk leder på Løvetann, småbarnsavdelingen, sammen med Elin. Ida Erika er varamedlem i samarbeidsutvalget i barnehagen.

Elin Sjöstedt

Stilling: Pedagogisk leder
948 80 098
elin.sjostedt@steinerbarnehage.no

Elin er utdannet "ordinær" barnehagelærer i Sverige og har vært her i Veslebrunen siden august 2015. Hun liker steinerpedagogikk veldig godt og er pedagogisk leder på Løvetann sammen med Ida Erika.

Monika Dahl

Stilling: Assistent
948 80 098

Monika har vært her i Veslebrunen som assistent i noen år, først vikar, og så fikk hun endelig fast stillling i 2018. Hun jobber fullt på Løvetann, småbarnsavdelingen.

Grethe Grue

Stilling: Assistent
948 80 098

Grethe jobber som assistent 100 % på Løvetann, småbarnsavdelingen. Hun kom hit i 2017 og var egentlig førtidspensjonert i et annet yrke, men ønsket å prøve noe nytt. Vi var ikke i tvil om at hun skulle jobbe hos oss, her passer hun godt inn!

Andre ansatte

Dan Åsen Hansen

Stilling: Renholder

Dan, vår renholder i 30 % stilling gjør en veldig viktig og god jobb for at barna skal ha et godt innemiljø!

Mona Fossum

Stilling: Styrer
413 33 277
veslebrunen@steinerbarnehage.no

Mona er "ordinær" førskolelærer og styrer i barnehagen. Hun har jobbet mange år i ulike andre barnehager, men fant "svaret" da hun kom til Veslebrunen i august 2013.