Nyhetsarkiv

 • Betalingsreglement og moderasjonsordning på prisen

  Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved lav samlet inntekt i familien.
  Betalingsreglement og lenke for søknad, se under.

  Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for flere.

 • Ledige plasser for barnehageåret 2020-21

  Vi har noen ledige småbarnsplasser når vi starter på nytt barnehageår i august 2020. Følg lenken under for å søke plass. Fristen for hovedopptaket er 1. mars.
  Kom gjerne innom på besøk for å se og høre om hvordan vi har det og hva vi gjør sammen med barna i Veslebrunen! Telefon 94 88 00 98 for avtale.

 • Vi er en av to barnehager i Eidsvoll kommune med høyest fornøyd-karakter :)

  Etter foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet i november, som veldig mange barnehager i hele landet bruker, viser det seg at Veslebrunen er på lista blant de som fikk høyest score! Vi er en av to i kommunen og er veldig stolte og ydmykt takknemlige for at foreldrene er så fornøyde med oss :)

  Se
  https://www.barnehage.no/artikler/disse-248-barnehagene-er-foreldrene-aller-mest-fornoyd-med/455658

 • Vedtektene er redigert

  Styret har gjort noen små endringer i vedtektene våre, blant annet endret oppsigelsestida til to måneder. Ved oppsigelse 1. april eller seinere, må det betales ut barnehageåret. Juli er betalingsfri måned.