Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Styreleder Lars-Jonas Kvikstad Westerfjell, tlf. 907 47 438

Styrer Mona Fossum, tlf. 413 33 277

Barnehagen: Avdeling Blåveis tlf. 940 19 997 og Løvetann tlf. 948 80 098

E-post: veslebrunen@steinerbarnehage.no

Organisasjonsnummer: 982 231 760

Besøksadresse

Veslebrunen Steinerbarnehage
Sundbyvegen 2
2074 Eidsvoll Verk

Postadresse

Veslebrunen Steinerbarnehage
Sundbyvegen 2
2074 Eidsvoll Verk

Styrer

Mona Fossum
Tlf: 413 33 277
E-post: veslebrunen@steinerbarnehage.no