Ukerytme Blåveis

Mandag:    turdag – ta med matpakke og drikke

Tirsdag:    baking

Onsdag:    maling

Torsdag:    håndverk /skjære grønnsaker til suppe

Fredag:    vaske, vanne, tørke støv/ bivoksmodellering/tegning

I de kunstneriske aktivitetene søker vi å speile årets gang og naturens skiftninger.
På bakgrunn av naturens egen rytme velger vi både farger og materialer.

Når barna maler med akvarellfarger på store våte ark, får de oppleve hvordan fargene brer seg ut til store flater på arket. Grunnfargene gult, rødt og blått kan flyte sammen i møte med hverandre, og barna får oppdage selv hvordan de andre fargene oppstår. Fargene ”lever” på arket, og barna lever seg helt inn i fargenes kvalitet.
Gjennom håndarbeid og sløyd får barnet delta i prosesser som går over tid, arbeidet legges vekk for senere å tas frem igjen. Utholdenhet og tålmodighet er kvaliteter som styrkes i dette arbeidet. Håndarbeid og sløyd gir god finmotorisk øvelse og krever en viss beherskelse av redskaper. Vi lager ting vi trenger, enten til årstidsfester eller å leke med, slik blir arbeidet vårt nyttig og meningsfylt.

Når vi modellerer bruker vi bivoks som vi varmer godt mellom hendene. Vi må arbeide langsomt for voksen blir sakte myk. Modellering påvirker opplevelsen av det tredimensjonale og gir barnet en sterk opplevelse av egne hender. Modellering virker positivt inn på viljen både gjennom utholdenheten som kreves og den direkte kontakten med materialet.

Gjennom tegningen utrykker barnet sine tanker og følelser, ofte kan vi tydelig se hva de ønsker å formidle, mens andre ganger er det kanskje ting de ikke greier å sette ord på som dukker opp på papiret. I tegningen som i malingen er det prosessen og opplevelsen av den som er viktig. Prestasjon legges ikke vekt på, vi henger ikke opp tegninger men lar barnet avslutte opplevelsen også visuelt når tegningen er ferdig. Når man får med tegnemappa si hjem er den en spennende ”dagbok” å bla i.

Turgåing er et regelmessig innslag i for de store barna. Med sekk på ryggen, nistepakke og termos, rusler man av sted til utmarksområder som finnes innen gang avstand fra barnehagen. Så sant temperaturen tillater det, spiser vi ute og noen ganger rundt et bål. Leken får alltid en ny og frisk vending i andre omgivelser. Nye oppdagelser og nye utfordringer dukker opp, og turgåing er en flott mulighet til å øve opp motorikken og utholdenheten.