Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..

Steinerpedagogikk

Sansning, etterligning og rytme er de tre grunnpilarene i steinerpedagogikken knyttet til barnets utvikling i den første 7-årsperioden. Utviklingsmessig skjer det mye i de første årene i et menneskes liv. Barnet lærer seg å gå, det lærer å bruke språket, og spiren til selvstendig tenkning blir lagt i denne tiden. Det tar vi hensyn til. Vi prøver å legger forholdene til rette slik at barna får mulighet for tid og rom til bevegelse, til å utforske, og til å tilegne seg både fysiske og sosiale ferdigheter.