Ukerytme Løvetann

For de aller minste barna strekker ikke tidsperspektivet seg over flere dager og det er dagsrytmen som er den bærende rytmen for denne aldersgruppa.

Det vil være de forskjellige måltidene og medopplevelsen av Blåveis’ ukerytme som skiller dagene fra hverandre. Vi vil følge ukerytmen til de store barna, enten ved å bringe deres aktiviteter inn til oss eller ved å besøke deres aktiviteter, med observasjon eller deltagelse. Vi har tegnesaker tilgjengelig og vil utover året begynne å male en gang i uken.

Løvetann er på tur på barnehagens område på mandager og skal ha med seg matpakke og drikke.