Dags- og ukerytme

Alle livsprosesser er bundet til bestemte rytmer og tidsstrukturer – det hører livet til og kommer til syne i alt som lever. En rytme skapes gjennom prosesser som gjentar seg, som ligner hverandre og lar seg sammenligne. Det er en regelmessig bevegelse mellom to motsatte tilstander eller polariteter, og får vi til en god pendling her, gir det oss krefter. Hvile – aktivitet, alvor – humor, arbeid – fritid.

Fordi barnets rytmiske prosesser og organfunksjoner ikke er ferdig utviklet trenger det hjelp til å formes og stimuleres på en god måte. Alle stoffskifter og fordøyelsesfunksjoner må avstemme sine funksjoner og lære å samarbeide optimalt. Det gjøres ved at aktivitet og ro, spising og pauser, søvn og våken tilstand foregår med en regelmessig veksling. Jo klarere og tydeligere denne vekslingen er, jo lettere er det for barnet å reagere riktig med hele sin organisme. Gjennom gjentagelser skapes rytmene, uten streng disiplin. En rytmisk hverdag gir barnet forutsigbarhet som igjen skaper trygghet. Rytmen gir barn holdepunkter – de vet hva som kommer, for den indre klokke forteller dem det.