Dagsrytmen Løvetann

Vi legger stor vekt på å gi barna god tid i alle prosesser. Vi satser på få gjøremål som barna kan fordype seg i. De enkle tingene, å kle av og på seg, vaske hender, dekke bord, legge ting på plass og pleie våre omgivelser vil i tillegg til frileken ha fokus hos oss. I frileken er de voksne sterkt tilstede og hjelper barna med det sosiale samspillet, å dele på ting, vente på tur og ta hensyn til hverandre.

7.00    Barnehagen åpner. Barna leker og hjelper til med forberedelser  til frokost. Vi spiser frokost.

8.00    Frokosten avsluttes. De som skal være med på frokost i barnehagen må komme i god tid. Opprydding og lek frem til ringlek.

9.15    Ringlek. Vi synger og har rim og regler med bevegelser til. Noen ting er faste gjennom hele året og noen ting skiftes ut med årstidene.

9.30     Vi spiser et enkelt brødmåltid. Vi steller alle barna, noen legger seg, mens andre leker ute eller inne. Når barna våkner er det tid for stell og bleieskift, det gir rom for en hyggelig stund med små vers og regler om for eksempel tærne eller fjeset. Nå er det lek og aktiviteter frem til neste måltid.

13.00     Lunsj. Vi serverer hjemmelaget mat, brød eller varmmat. På mandager har alle med matpakke. Vi starter med å tenne lys og synge for maten og
avslutter etter hvert som barna er forsynte og trenger å legge seg.

13.30/14.00    Soving / hvilestund /frilek. Etter lunsj er vi ute eller inne og leker, leser bøker og rydder opp på kjøkkenet. Nå er det mange som trenger en hvil igjen. Vi tilpasser soving etter barnas behov og i samarbeid med foreldrene.

15.30    Lite måltid bestående av frukt.
Frilek ute eller inne avhengig av årstid og vær.

17.00    Barnehagen stenger.

En viktig forutsetning for at barn skal kunne utvikle seg optimalt er at primærbehovene for trygghet, omsorg, mat og søvn blir dekket. Vårt mål er å dekke disse behovene gjennom å ha en trygg og forutsigbar rytme på dagen, ha nær kontakt med faste voksne, spise hjemmelaget økologisk mat og få til en god balanse mellom aktivitet og hvile i hverdagen.