Om barnehagen

Steinerbarnehagen på Eidsvoll Verk ligger i Eidsvoll kommune, ca 15 kilometer fra Eidsvoll sentrum. Barnehagen har tatt i bruk en gammel skolebygning som igjen har fått liv. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser – omkranset av trær og bølgende åkre.

Steinerbarnehagen Veslebrunen ble startet 28.08.2000 av en gruppe ivrige entusiaster og foreldre som ønsket Steinerskole/-barnehage på Eidsvoll. Barna i barnehagen er i alderen 0-6 år og er fordelt på 2 avdelinger, Blåveis og Løvetann.

Blåveis har barn fra 3-6 år og Løvetann har barn fra 0-3 år.


Litt om Rudolf Steiner
Rudolf Steiner ble født 1861 ved den østerrikske/ungarske grensen og døde i Sveits i 1925. Han tok sin utdannelse i biologi, kjemi og fysikk på Wiens tekniske høyskole. Senere skrev han sine første naturvitenskaplige og filosofiske verk, og holdt foredrag om alle mulige livsområder.
Rudolf Steiner kalte de tanker han framla om livets opprinnelse og utvikling for antroposofi. Det kommer fra det greske ”antropos” = menneske, ”sofia” = visdom; altså visdom om mennesket. Rudolf Steiners impulser er nå virksomme i hele verden innen det pedagogiske, helsepedagogiske, kunstneriske, legevitenskapelige, medisinale, biodynamiske, astronomiske, sosiale, biologiske og filosofiske område.