Om barnehagen

Steinerbarnehagen på Eidsvoll Verk ligger i Eidsvoll kommune, ca 15 kilometer fra Eidsvoll sentrum. Barnehagen har tatt i bruk en gammel skolebygning som igjen har fått liv. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser – omkranset av trær og bølgende åkre.

Steinerbarnehagen Veslebrunen ble startet 28.08.2000 av en gruppe ivrige entusiaster og foreldre som ønsket Steinerskole/-barnehage på Eidsvoll. Barna i barnehagen er i alderen 0-6 år og er fordelt på 2 avdelinger, Blåveis og Løvetann.

Blåveis har barn fra 3-6 år og Løvetann har barn fra 0-3 år.


Litt om Rudolf Steiner:

Rudolf Steiner ble født 1861 ved den østerrikske/ungarske grensen og døde i Sveits i 1925. Han tok sin utdannelse i biologi, kjemi og fysikk på Wiens tekniske høyskole. Senere skrev han sine første naturvitenskaplige og filosofiske verk, og holdt foredrag om alle mulige livsområder.
Rudolf Steiner kalte de tanker han framla om livets opprinnelse og utvikling for antroposofi. Det kommer fra det greske ”antropos” = menneske og ”sofia” = visdom; altså visdom om mennesket. Rudolf Steiners impulser er virksomme i hele verden innen det pedagogiske, helsepedagogiske, kunstneriske, legevitenskapelige, medisinale, biodynamiske, astronomiske, sosiale, biologiske og filosofiske område.

 

Utbredelse:

I Norge finnes det 44 steinerbarnehager og 34 steinerskoler. I tillegg er det seks landsbyer/camphills for mennesker med særlige omsorgsbehov. På verdensbasis er det 1928 steinerbarnehager i 70 land, 1270 steinerskoler i 80 land og 130 camphills. I flere land kalles steinerpedagogikken for Waldorfpedagogikk da Steiner startet den første steinerskolen i for arbeidere ved Waldorf Astoria sigarettfabrikk samt andre interesserte i Stuttgart i 1919.