Dagsrytmen Blåveis

7.00    Barnehagen åpner. Barna leker og hjelper til med forberedelser  til frokost. Vi spiser frokost.

8.00    Frokosten avsluttes. De som skal være med på frokost i barnehagen må komme i god tid.
Opprydding og lek frem  ringlek.

9.00    Ringlek Vi synger og har rim og regler med bevegelser til. Innholdet skifter med årstidene og årstidsfestene. Før festen er ringleken med på å bygge opp forventningene til feiringen og i tiden etter virker den som en bearbeidelse av det vi har opplevd. Ringleken etterfølges av en kunstnerisk aktivitet.

10.00     Enkelt brødmåltid.

10.30    Frilek ute eller inne avhengig av årstid og vær.

12.30    Eventyrstund. Vi samler barna gjennom sang, tenner lys og forteller eventyr. Det er det samme eventyret som fortelles over flere uker og temaet varierer i forhold til årtidsfestens budskap.

13.00    Lunsj. Vi serverer hjemmelaget mat, brød eller varmmat. På mandager har alle med matpakke. Vi innleder og avslutter måltidet med å synge for maten.

14.00    Frilek ute/inne

15.30    Lite måltid bestående av frukt.
Frilek ute eller inne avhengig av årstid og vær.

17.00    Barnehagen stenger.

Ringleken er et daglig innslag i barnehagen. Gjennom sanger og vers opplever barna språket med dets rytme og frodighet, humor, kraft og varhet. Til versene og sangene bruker vi bevegelser som uttrykker innholdet og rytmen i dem, som barna hermer fritt etter den voksne. Språket knyttes således til det musikalske og til egenbevegelsen. I ringleken får barna oppleve hvordan bonden sår kornet, hvordan mølla svinger og maler, hvordan arbeidshesten tålmodig skritter, mens ridehesten setter av sted i galopp. I ringeleken pleies også det sosiale i barnegruppen; man hilser, takker, velger seg en venn, danser sammen, venter på tur. Naturelementene kommer også til uttrykk: vinden suser, regnet drypper, snøen daler og solen stråler. Vi kjenner på det tunge og lette, balansen trenes og orienteringen i rommet øves.

Eventyrstunden er en stund av ren indre opplevelse. De ytre sanseinntrykk dempes ved å gå inn i eventyrkroken og ta igjen gardinen. En skaper en stemning av lyttende ro ved å tenne et stearinlys og spille noen milde toner på eget instrument. Noen ganger blir eventyret vist som et lite bordspill, enkelt bygget opp av stoff og med små enkle dukker og dyr. Vi forteller uten bruk av bøker fordi vi ønsker å gi barnet et oppriktig forhold til det den voksne uttrykker.
Vi forteller også det samme eventyret over en lengre periode for at barnet skal få tid til å bearbeide den visdommen eventyrene inneholder. Ved å lytte til fortellingen stimuleres evnen til indre billeddannelse.

Kunstnerisk aktivitet varierer fra dag til dag, se ukerytme. Opp mot årstidsfestene vil forberedelser til den aktuelle årsfest inngå som aktivitet.