God sommer!

Barnehageåret 2022-23 er snart til ende, og vi ønsker alle ei riktig god ferietid og skolestarterne lykke til på skolen! Takk for alle opplevelser sammen dette året!