Barnehagens vedtekter

Vedtektene ble revidert av styret 31.03.2022