Lokal rammeplan for steinerbarnehagene

Steinerbarnehageforbundet har i samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen utarbeidet et tillegg til den offentlige rammeplanen (forskrift til barnehageloven) for å beskrive hvordan våre barnehager tolker teksten og hvilke metoder og verdier steinerbarnehagene har.